t Landuiterket Landuiterke

Bijdrageregeling


Bijdrageregeling (ouders)

De minister heeft beslist dat het Basisonderwijs kosteloos moet verlopen. Hij stelt daarvoor een maximumfactuur per kleuter en per leerling van het lager onderwijs voor. Voor meerdaagse uitstappen is er een maximumfactuur voorzien van €440 per leerling voor zijn of haar volledige loopbaan..

Met deze bijdrageregeling (forfetair bedrag) worden de verplichte activiteiten betaald die niet kosteloos kunnen worden aangeboden. De werkelijke kostprijs voor deze activiteiten ligt veel hoger dan de gevraagde bijdrage.

De verrekening zal als volgt gebeuren:

Wij vragen een bijdrage voor:
Deze lijst werd overlegd in de schoolraad.)
 

KLEUTERS:

SCHOOLUITSTAPPEN (verplicht):

Peuter en eerste kleuterklas: 2-3 jarigen

(2- en 3- jarige kleuters)

-Kleutersportdag in sporthal Ottoy

-Toneelvoorstelling

-Schoolreis: naar speeltuin

 

 

Tweede kleuterklas: 4-jarigen

(4- jarige kleuters)

Derde kleuterklas: 5-jarigen

(5- jarige en leerplichtige kleuters)

 

- Kleutersportdag in sporthal Ottoy

-Toneelvoorstelling

- Uitstap naar Liedekerkebos

- Schoolreis: naar speeltuin

KLEUTERSCHOOL:

 

€ 45 per kleuter per schooljaar

Verrekend per uitstap via de maandfactuur

 

 

 

 

 

 

 

 


 

€ 45 per kleuter per schooljaar

Verrekend per uitstap via de maandfactuur.

LAGER:

SCHOOLUITSTAPPEN EN ZWEMMEN (verplicht):

 

Eerste leerjaar - Zesde leerjaar

Herfstwandeling in bos of park

Toneel-/filmvoorstelling

Sportdag in sporthal Ottoy

Schoolreis

 

 

LAGERE SCHOOL:

90 € per schooljaar

Verrekend per uitstap via de maandfactuur

Boerderijklassen (tweejaarlijks): 3 d

Schooljaar 2020/2021: 1 - 3 maart

 

Eerste leerjaar

Tweede leerjaar

Tweede en derde leerjaar Kruisstraat

€150

Zeeklassen (tweejaarlijks): 4 d

Schooljaar 2020/2021
20 - 23 april

Zesde leerjaar

Zesde leerjaar Kruisstraat

€200

U kunt vrij intekenen op het volgende:

 

Turn t- shirt

Blauwe school t- shirt

Turnzakje

6 €

6 €

3 €

Fluohesje 6

Nieuwjaarsbrieven

1 €

Maaltijden : soep + hoofdgerecht

(niet verplicht)

Warme maaltijd kleuters

Warme maaltijd lagere school

Soep

 

 

3€

3.50€

0.80€

Kraantjeswater

Gratis

 

Remgeld (verplicht voor de leerlingen die ’s middags op school blijven)=

Toeslag die de gemeente aanrekent voor de betaling van het personeel dat middagtoezicht doet.

0,20 € per middag

Voorschoolse opvang

  • Van 6.45 uur tot 8.30 uur

 

 0,85 euro per begonnen halfuur

Naschoolse opvang

  • Van 15.45 uur tot 18.30 uur
    Van 12.15 uur tot 18.30 uur (Landuitstraat)
    (woensdagnamiddag)

0,85 euro per begonnen halfuur

Landuitstraat:

Kinderopvang 'De Puzzel'

 

Kruisstraat

Kinderopvang 'De Puzzel'

 

 

 

© Copyright 2021 | t Landuiterke | Realisation: Abusol | Sitemap | All rights reserved