t Landuiterket Landuiterke

Bijdrageregeling


Bijdrageregeling (ouders)

De minister heeft beslist dat het Basisonderwijs kosteloos moet verlopen. Hij stelt daarvoor een maximumfactuur per kleuter en per leerling van het lager onderwijs voor. Voor meerdaagse uitstappen is er een maximumfactuur voorzien van €440 per leerling voor zijn of haar volledige loopbaan..

Met deze bijdrageregeling (forfetair bedrag) worden de verplichte activiteiten betaald die niet kosteloos kunnen worden aangeboden. De werkelijke kostprijs voor deze activiteiten ligt veel hoger dan de gevraagde bijdrage.

De verrekening zal als volgt gebeuren:

Wij vragen een bijdrage voor:
Deze lijst werd overlegd in de schoolraad.)
 

KLEUTERS:

SCHOOLUITSTAPPEN (verplicht):

Peuter en eerste kleuterklas: 2-3 jarigen

(2- en 3- jarige kleuters)

-Kleutersportdag in sporthal Ottoy

-Toneelvoorstelling

-Blotevoetenpad (Onenec-Aalst)

-Schoolreis: naar speeltuin

 

 

Tweede kleuterklas: 4-jarigen

(4- jarige kleuters)

Derde kleuterklas: 5-jarigen

(5- jarige en leerplichtige kleuters)

 

- Kleutersportdag in sporthal Ottoy

-Toneelvoorstelling

- Uitstap naar Liedekerkebos

- Schoolreis: naar speeltuin

- Boerderijbezoek

KLEUTERSCHOOL:

 

€ 45 per kleuter per schooljaar

Verrekend per uitstap via de maandfactuur

 

 

 

 

 

 

 

 


 

€ 45 per kleuter per schooljaar

Verrekend per uitstap via de maandfactuur.

LAGER:

SCHOOLUITSTAPPEN EN ZWEMMEN (verplicht):

  • Zwemlijst wordt aan de leerlingen meegegeven begin schooljaar

 

Eerste leerjaar - Zesde leerjaar

Herfstwandeling in bos of park

(5L+6L: met gids)

Toneel-/filmvoorstelling

Sportdag in sporthal Ottoy

Schoolreis

LAGERE SCHOOL:

90 € per schooljaar

Verrekend per uitstap via de maandfactuur

Boerderijklassen (tweejaarlijks): 3 d

Schooljaar 2020/2021:

 

Eerste leerjaar

Tweede leerjaar

Tweede en derde leerjaar Kruisstraat

€150

Zeeklassen (tweejaarlijks): 4 d

Schooljaar 2019/2020:
16-19 juni

Vijfde leerjaar

Zesde leerjaar

Vierde - vijfde leerjaar Kruisstraat

€200

U kunt vrij intekenen op het volgende:

 

Turn t- shirt

Blauwe school t- shirt

Turnzakje

6 €

6 €

3 €

Tutti-Frutti fruitproject

20 weken fruit: gratis

Nieuwjaarsbrieven

1 €

Maaltijden : soep + hoofdgerecht

(niet verplicht)

Warme maaltijd kleuters

Warme maaltijd lagere school

Soep

 

 

3€

3.50€

0.80€

Kraantjeswater

Gratis

 

Remgeld (verplicht voor de leerlingen die ’s middags op school blijven)=

Toeslag die de gemeente aanrekent voor de betaling van het personeel dat middagtoezicht doet.

0,20 € per middag

Voorschoolse opvang

  • Van 7 uur tot 8.30 uur

 

0,85€ per begonnen half uur

Naschoolse opvang

  • Van 15.40 uur tot 18 uur
    Van 12uur tot 13uur (Landuitstraat)
    (woensdagnamiddag)

0,85 € per begonnen half uur

Landuitstraat: opvang tot 17u.

Opvang na 17 uur en op woensdagnamiddag:

Kinderopvang ‘De Puzzel’

Huis van het Kind

Spoorweglaan 1A

9470 Denderleeuw

053/64 14 73

Online inschrijven: http://www.denderleeuw.be/loket_files/227

Inschrijving verplicht

 

Kruisstraat

Kinderopvang 'De Puzzel'

0,85 € per begonnen half uur

 

 

Tot 2 uur opvang: 0,85 € per begonnen half uur

Tussen 0- 3 uur opvang: 3,25 €

Tussen 3- 6 uur opvang: 5,85 €

 

 

© Copyright 2020 | t Landuiterke | Realisation: Abusol | Sitemap | All rights reserved