t Landuiterket Landuiterke

Zorgwerking


We willen dat elk kind zich goed voelt op onze school

Projecten vanuit de zorgwerking. 

LUCHTBALLONKLAS:

Elke middag gaat ons zorglokaal een half uurtje open voor de leerlingen die de rust willen opzoeken. 

Hier kunnen ze rustig vertoeven en genieten van een boek, samen een spelletje spelen, wat schrijven of kleuren. 

Foto's kan je bekijken via:  

 

 

SEO:

We besteden aandacht aan de klassfeer door coöperatieve werkvormen aan te bieden, energizers te gebruiken maar ook kindgesprekken maken een belangrijk deel uit van onze werking. Dit gebeurt zowel formeel als informeel, we trachten zoveel mogelijk de klasleerkracht in te zetten om de gesprekken te voeren terwijl de zorgleerkracht de lessen overneemt. 

Wanneer er een incident heeft plaats gevonden op de speelplaats waarbij verbale of fysieke agressie is gebruikt, wordt dit steeds doorgegeven aan de leerkracht die dit opvolgt. Zij zal met alle betrokkenen in gesprek gaan om samen naar oplossingen te zoeken. Ons doel is dat het voor iedereen aangenaam vertoeven is op de speelplaats. We trachten hier vooral te focussen op: 

STOP = STOP

Bij gevaarlijke situaties, verwittigen we onmiddelijk een volwassene! 

 

STERRENMAAND: GOED GEDRAG? DAT BELONEN WE! 

Samen met onze leerlingenraad en leerkrachten stelden we vorig schooljaar de gedragsregels op voor onze openbare ruimtes. 

Deze moesten beperkt zijn, duidelijk en positief geformuleerd. (het woordje 'niet' horen kinderen niet...) 

We zijn deze regels volop aan het inoefenen aangezien je goed gedrag kan aanleren. 

In de maand januari zal het zorgteam sterren uitdelen aan elk kind die de regels goed toepast. Zij zullen de sterren kunnen sparen en die inruilen voor een sociale beloning. 

Deze beloningen zijn door onze leerlingen zelf uitgekozen en moeten kunnen plaatsvinden onder een middag. Deze activiteiten worden begeleid door leerkrachten BO, zorgteam en juf Griet.

 

TIJGERS

Onze tijgers in de klassen hebben geen nood aan herhaling, zij willen uitgedaagd worden. 

In de eerste plaats bekijken we hoe we in de klas aan deze leerlingen kunnen tegemoet komen. De werkwinkel wordt indien nodig uitgebreid en we beluisteren deze leerlingen hun noden. Door hen te beluisteren kunnen we vaak inspelen op hun behoeften door kleine aanpassingen door te voeren. 

Daarnaast trachten we dit schooljaar alle tijgers gedurende enkele weken naar de zorgklas te laten komen om aan een project te werken. Ze worden uitgedaagd om een plan te bedenken, hun proces te evalueren. Achteraf stellen ze aan hun klasgenoten voor wat ze hebben gedaan. 

Foto's kan je bekijken via:  

 

 

Vragen of opmerkingen in verband met onze zorgwerking? Aarzel niet ons aan te spreken! 

Contact opnemen kan via juf Tinneken (lager) of juf Iris (kleuter):

tinnekenvh@gmail.com - 0471/ 82 22 41

iris@tlanduiterke.be - 0472/ 01 63 01

 

 

 

 

 

 

© Copyright 2021 | t Landuiterke | Realisation: Abusol | Sitemap | All rights reserved