t Landuiterket Landuiterke

Ouderraad


 
 
Ouderraad 't Landuiterke
 
De ouderraad is nauw betrokken bij het opvoedingsproject en de werking van onze school. De ouderraad draagt bij aan de ontwikkeling van een participatief schoolklimaat en fungeert als gesprekspartner tussen de ouders en het schoolteam.
 
 
Voorzitter van de ouderraad: Gert Gies
Ondervoorzitter: Lindsey Macelis
Secretaris: Tamara De Sadeleer
Penningmeester: Lien Van Den Eynde
 
 
   
   
De ouderraad vormt een onmisbare schakel binnen ons schoolbeleid en is actief op verschillende domeinen. Hieronder een beknopt overzicht:
 
-        activiteiten voor de kinderen :
         Dankzij het welslagen van de jaarlijkse koekjesverkoop en het succes van
         de frietjesbak ter gelegenheid van het schoolfeest, kan de ouderraad een 
         aantal activiteiten organiseren voor de kinderen van de school :
         - receptie voor de 1° communicanten, hun ouders en familieleden.
         - frietenbak voor de kleuters.
         - kindernamiddag. 
 
-        ondersteuning van onderwijsactiviteiten :
         - sponsoring van de activiteiten.
         - aankoop van materiaal voor onze groene en avontuurlijke speelplaats.
         - sponsoring van het veiligheidsbeleid op onze school
 
-        de opvoeding en het welzijn van onze kinderen op school :
         Tijdens de vergaderingen komen de meest uiteenlopende onderwerpen aan
           bod :
         - veiligheid en hygiëne op school.
         - voor- en naschoolse opvang.
         - lestijdenpakket.
         - de opvoeding en het welzijn van onze kinderen…
 
-        informatie naar de ouders :
         De ouderraad probeert via infoavonden de interesse van de ouders te
          wekken voor actuele onderwerpen.  
 
Frietjesbak schoolfeest frietjes schoolfeest hamburgers
Wie zich aangesproken voelt om lid te worden van de ouderraad is van harte welkom! 
Samen met directie en leerkrachten kan u als ouder onze school alleen maar beter en sterker maken.
Uw keuze voor deze school is er het beste bewijs van!
 
 

 Data vergaderingen: zie kalender website

 

 


 
 

 

© Copyright 2021 | t Landuiterke | Realisation: Abusol | Sitemap | All rights reserved