t Landuiterket Landuiterke 3

Bijdrageregeling


Bijdrageregeling (ouders)
De minister heeft beslist dat het Basisonderwijs kosteloos moet verlopen. Hij stelt daarvoor een maximumfactuur voor.
 
Kleuters:
2-3 jarigen: 25€ per schooljaar
4- jarigen: 35 € per schooljaar
5- jarigen: 40 € per schooljaar
 
Lager:
70 € per schooljaar 
 
Voor openluchtklassen is er een maximumfactuur voorzien van 360 € per leerling voor zijn of haar volledige schoolloopbaan.
 
Met deze bijdrageregeling (forfetair bedrag) worden de verplichte activiteiten betaald die niet kosteloos kunnen worden aangeboden. De werkelijke kostprijs voor deze activiteiten ligt veel hoger dan de gevraagde bijdrage.
De verrekening zal als volgt gebeuren:
 
Wij vragen een bijdrage voor:
(Deze lijst werd overlegd in de schoolraad.)
 
KLEUTERS:
SCHOOLUITSTAPPEN (verplicht):
Eerste kleuterklas:
-Kleutersportdag in sporthal Ottoy
-Toneelvoorstelling
-Uitstap naar bos of park
-schoolreis: naar speeltuin
 
Tweede kleuterklas:
-Kleutersportdag in sporthal Ottoy
-Toneelvoorstelling
-Uitstap naar bos of park
-Boerderijbezoek
-schoolreis: naar speeltuin
 
Derde kleuterklas:
-Kleutersportdag in sporthal Ottoy
-Toneelvoorstelling
-Uitstap naar bos of park
-boerderijbezoek
-schoolreis: naar speeltuin
 
KLEUTERSCHOOL:
Peuter en eerste kleuterklas:
20 € per per schooljaar
Verrekend in de maand september of instapdatum
 
 
 
 
35 € per schooljaar
(20 € september/15 € januari)
 
 
 
 
 
40 € per schooljaar
(20 € september, 20 € januari)
LAGER:
SCHOOLUITSTAPPEN EN ZWEMMEN (verplicht):
·        Zwemlijst wordt aan de leerlingen meegegeven begin schooljaar
Eerste leerjaar:
Herfstwandeling in bos of park
Toneel-/filmvoorstelling te Aalst 
Sportdag in sporthal Ottoy
Schoolreis
 
 
LAGERE SCHOOL:
7O € per schooljaar
Verrekend in de maand september (30 euro), januari (20 €)
en april (20 €)
Boerderijklassen (tweejaarlijks)
Schooljaar 2014/2015:
 
Eerste leerjaar: 20- 23 april 2015 
Tweede leerjaar: 23-25 maart 2015
 100 €
Zeeklassen (tweejaarlijks):
Schooljaar 2015/2016 : 
14-17 juni: 
Vijfde leerjaar
Zesde leerjaar
180 €
U kunt vrij intekenen op het volgende:
 
Turn t- shirt
Blauwe school t- shirt
Turnzakje
6 €
5 €
3 €
Tutti- Trutti fruitproject
5 € per jaar (30 weken fruit)
 
 
Nieuwjaarsbrieven
1 €
Maaltijden : soep + hoofdgerecht
(niet verplicht)
 
Warme maaltijd kleuters
Warme maaltijd lagere school
Soep
 
 
 
3 €
3,50 €
0,50 €
Drank
Kraantjeswater
Plat water (flesje)
Melk
Chocomelk
Appelsap
 
 
 
Gratis
0,50 €
 
 
Remgeld (verplicht voor de leerlingen die ’s middags op school blijven)=
Toeslag die de gemeente aanrekent voor de betaling van het personeel dat middagtoezicht doet.
 
0,15 € per middag
Voorschoolse opvang
-         Van 7 uur tot 8 uur
-         Van 8 uur tot 8.45 uur
 
0,85 € per begonnen half uur
Gratis
 
Naschoolse opvang
-         Van 16 uur tot 17 uur
-         Tot 16 uur
-         Landuitstraat : Van 12 uur tot 13 uur
          (woensdagmiddag)
 
0,85 € per begonnen half uur
Gratis
0,85 € per begonnen half uur
 
Opvang na 17 uur en op woensdagnamiddag na 13 uur:
Kinderopvang ‘De Puzzel’
Vrijheidsstraat 15 te Denderleeuw
Inschrijving verplicht:
OCMW Denderleeuw 053/66 33 63
0,85 € per begonnen half uur
Tot 2 uur opvang: 0,85 € per begonnen half uur
Tussen 0- 3 uur opvang: 3,25 €
Tussen 3- 6 uur opvang: 5,85 €
Facturatie via overschrijving
 
Betalingsmodaliteiten en wijze van betaling:
Op het einde van de maand krijgt elk kind een rekening mee naar huis. Daarop worden verbruiksgoederen, abonnementen en andere kosten verrekend. Indien er fouten of vergissingen zijn geslopen in de afrekening, gelieve deze te melden aan het secretariaat.
Wij vragen uitdrukkelijk om met het bijhorende overschrijvingsformulier te betalen. Als we binnen de maand het verschuldigde bedrag niet hebben ontvangen, kunnen we niet toestaan dat er verdere kosten worden gemaakt.
Indien u problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kunt u contact opnemen met de directie. Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een gepaste betalingsmodaliteit. Wij verzekeren een discrete behandeling van uw vraag.
© Copyright 2018 | t Landuiterke | Realisation: Abusol | Sitemap | All rights reserved