t Landuiterket Landuiterke 3

Bijdrageregeling


Bijdrageregeling (ouders)

De minister heeft beslist dat het Basisonderwijs kosteloos moet verlopen. Hij stelt daarvoor een maximumfactuur per kleuter en per leerling van het lager onderwijs voor. Voor openluchtklassen is er een maximumfactuur voorzien van €425 per leerling voor zijn of haar volledige schoolloopbaan.

Met deze bijdrageregeling (forfetair bedrag) worden de verplichte activiteiten betaald die niet kosteloos kunnen worden aangeboden.

De verrekening zal als volgt gebeuren:

KLEUTERS:

SCHOOLUITSTAPPEN (verplicht):

Peuter en eerste kleuterklas: 2-3 jarigen

(2- en 3- jarige kleuters)

-Kleutersportdag in sporthal Ottoy

-Toneelvoorstelling

-Uitstap naar bos of park

-Schoolreis: naar speeltuin

 

 

Tweede kleuterklas: 4-jarigen

(4- jarige kleuters)

Derde kleuterklas: 5-jarigen

(5- jarige en leerplichtige kleuters)

 

- Kleutersportdag in sporthal Ottoy

-Toneelvoorstelling

- Uitstap naar bos of park

- Schoolreis: naar speeltuin

- Boerderijbezoek

 

KLEUTERSCHOOL:

 

€ 30 per kleuter per schooljaar

Verrekend in de maand september of instapdatum

 

 

 

 

 

€ 45 per kleuter per schooljaar

 

LAGER:

SCHOOLUITSTAPPEN EN ZWEMMEN (verplicht):

  • Zwemlijst wordt aan de leerlingen meegegeven begin schooljaar

 

Eerste leerjaar - Zesde leerjaar

Herfstwandeling in bos of park

(5L+6L: met gids)

Toneel-/filmvoorstelling

Sportdag in sporthal Ottoy

Schoolreis

LAGERE SCHOOL:

85 € per schooljaar

 

Boerderijklassen (tweejaarlijks): 3 d

Schooljaar 2018/2019:13-15 februari

 

Eerste leerjaar

Tweede leerjaar

€125

Zeeklassen (tweejaarlijks): 4 d

Schooljaar 2019/2020

Vijfde leerjaar

Zesde leerjaar

€200

U kunt vrij intekenen op het volgende:

 

Turn t- shirt

Blauwe school t- shirt

Turnzakje

6 €

6 €

3 €

 

 

Nieuwjaarsbrieven

1 €

Maaltijden : soep + hoofdgerecht

(niet verplicht)

Warme maaltijd kleuters

Warme maaltijd lagere school

Soep

 

 

 

 

 

Kraantjeswater

Gratis

 

Remgeld (verplicht voor de leerlingen die ’s middags op school blijven)=

Toeslag die de gemeente aanrekent voor de betaling van het personeel dat middagtoezicht doet.

0,15 € per middag

Voorschoolse opvang

  • Van 7 uur tot 8 uur 
    Van 7 uur tot 8.30 uur

 

0,85 € per begonnen half uur

 

 

 

 

Naschoolse opvang

  • Van 15.30 uur tot 18 uur

 

 

0,85 € per begonnen half uur

 

 

Landuitstraat: opvang tot 17u.

Opvang na 17 uur en op woensdagnamiddag:

Kinderopvang ‘De Puzzel’

Huis van het Kind

Spoorweglaan 1A

9470 Denderleeuw

053/64 14 73

Online inschrijven: http://www.denderleeuw.be/loket_files/227

0,85 € per begonnen half uur

 

 

Tot 2 uur opvang: 0,85 € per begonnen half uur

Tussen 0- 3 uur opvang: 3,25 €

Tussen 3- 6 uur opvang: 5,85 €

Facturatie via overschrijving

 

© Copyright 2018 | t Landuiterke | Realisation: Abusol | Sitemap | All rights reserved