t Landuiterket Landuiterke 3

Schoolreglement


SCHOOLREGLEMENT VOOR ONZE LEERLINGEN.
 
SPEELPLAATS
 
* Ik ga nooit naar het bureel van de directie zonder de toestemming te vragen aan de leerkracht die toezicht heeft, of de opvangjuf.
* Ik speel enkel voetbal met een zachte bal op de speelplaats, en dit indien het niet regent.
* Ik speel nooit met een harde bal op de speelplaats (ook niet met kleine balletjes).
* Onder het afdak, naast de toiletten, speel ik nooit met een bal.
* Als ik tijdens de middag naar huis ga, kom ik niet terug voor 12.30 uur.
* Ik zorg samen met mijn klas, één dag per week voor de orde op de speelplaats.  
* Ik houd de speelplaats rein en sorteer mijn afval in de passende afvalbak.
 
 
SPEELWEIDE
 
* Ik speel op de speelweide na afspraak met de leerkracht die toezicht heeft, of de opvangjuf.
* Ik kruip nooit over de afsluiting.
* Tijdens de schooluren verlaat ik nooit de speelplaats, vb. om de bal te gaan halen. De ballen worden om 15.30 uur opgehaald onder begeleiding van een juf.
* Wanneer ik dringend naar het toilet moet, kom ik onmiddellijk terug.
* Ik draag zorg voor de beplanting en de speeltuigen.
* Ik gooi geen papiertjes, flesjes of andere rommel over de afsluiting.
* Ik schommel alléén (niet met mijn vriendje samen op één schommel)!
* Ik loop niet tussen de struiken en achter de sparren.
 
 
REFTER
 
* Ik ga eerst naar het toilet voor ik de refter binnenga.
* Ik vorm een rij per klas, om in stilte naar binnen te gaan.
* Ik volg de regels, wanneer er stilte gevraagd wordt in de refter.
* Ik gooi geen etensresten, papiertjes of rietjes onder de tafel.
* Ik gebruik een brooddoos in plaats van aluminiumfolie.
 
KLASSEN
 
* Ik speel niet in de gangen of klassen.
* Na het middageten leg ik mijn brooddoos op de afgesproken plaats.
* Tijdens de speeltijden kom ik niet terug in de klas.
* Ik draag geen Healy’s (wieltjes onder/in de schoenen) op school.
 
KLEDIJ
*Ik draag geen te korte rokjes, te korte T- shirts of shorts, doorschijnende kledij of diep uitgesneden bloesjes of hemdjes.
 
SNOEP
* Snoep, kauwgom en chips zijn verboden, zowel in de klas als op de speelplaats.
 
TAAL
* Ik spreek steeds Algemeen Nederlands op school.
 
AGENDA
 
* Ik laat elke week mijn agenda tekenen door mijn ouders en de leerkracht.
* Ik herlees regelmatig mijn schoolreglement.
 
 
RANGEN
 
*Bij het belteken (einde van de speeltijd) stop ik met spelen, neem ik het
   spelmateriaal en ga ik onmiddellijk in de rij staan.
* Na het einde van de lessen in de voor- en namiddag gaan we samen en
   in rij naar de schoolpoort.
 
 
PERSOONLIJKE BEZITTINGEN
 
* Een Game-Boy, MP3-speler, Nintendo en/of ander elektronisch speelgoed is
 verboden op onze school.
* Wanneer ik mijn GSM meebreng gebeurt dit op mijn verantwoordelijkheid.
   Vóór het betreden van de speelplaats schakel ik mijn GSM uit en bewaar ik
   hem in mijn schooltas.
 
OPVANG
 
* Ik ga bij de opvangjuf in de opvangklas.
* Ik ga niet meer naar de klas of gang.
 
 
DE STRAAT
 
* Ik steek de straat over op het zebrapad.
* Als ik per fiets kom, ga ik te voet op het zebrapad.
* Na de klas steek ik nooit alleen over. 
   Ik wacht tot een leerkracht me veilig over laat gaan.
* Ik ga met mijn fiets niet tussen de geparkeerde auto’s .
 
IK BEN STEEDS BELEEFD EN VOORNAAM !
 
SANCTIES
 
* Wanneer ik na tweemaal verwittigen bovenstaande regels blijf overtreden
   onderga ik volgende straf:
   Bij de eerstvolgende speeltijd ga ik naar het bureel van de directie om een strafwerk te maken.
 
© Copyright 2018 | t Landuiterke | Realisation: Abusol | Sitemap | All rights reserved