t Landuiterket Landuiterke 3

Vakbondsactie: staking onderwijspersoneel


Datum:20/03/2019


Beste ouder,

Op woensdag 20 maart 2019 organiseren alle onderwijsvakbonden een staking in het onderwijs. Ook onze personeelsleden nemen eraan deel.  

We hopen dat je zelf opvang kan voorzien.   

Indien je ingeschreven bent bij de buitenschoolse opvang ‘de Puzzel’, kan je daar voor- en naschools terecht.

Indien je zelf geen opvang kan voorzien, zoeken wij een noodoplossing.

De leerlingen zijn die dag gewettigd afwezig. 

Hopend op uw begrip,

Team Landuit en team Leeuwbrug

Affiche onderwijsstaking kleinHet basisonderwijs staakt voor:

  • Voldoende werkingsmiddelen.
  • Volwaardige basisomkadering voor leren en onderwijzen in gewoon en buitengewoon onderwijs.
  • Omkadering voor schoolorganisatie.
  • Tijd en middelen voor professionaliseren en overleg.
  • Werkbaar werk.
  • De aanpak van een totaaloplossing voor het buitengewoon onderwijs.
  • Meer handen in de klas, meer uren kinderverzorging, meer ondersteuning voor zorg.
  • Tijd voor de kernopdracht.
  • De realisatie van een duurzaam plan basisonderwijs.

 

 
 

 

 

Vul dit in en geef mee aan je kind

 

Naam kind: ……………………………………………………………….. Klas: ……………

 

O Ik kan zelf voor opvang zorgen

O Ik kan mijn kind niet opvangen. 

 

Handtekening:                


© Copyright 2019 | t Landuiterke | Realisation: Abusol | Sitemap | All rights reserved