t Landuiterket Landuiterke 3

Algemene informatie


 

Hoofdschool:   Kleuterafdeling en lagere school

Landuitstraat 137
9470 Denderleeuw
Tel: 
053 / 66 55 07      
tlanduiterke@skynet.be

Wijkafdeling: Kleuterafdeling en eerste, tweede en derde leerjaar

Kruisstraat 40
9470 Denderleeuw

053 / 67 14 59    

nieuwbouw  KlasCharlotte       

KlasLeen  nieuwbouw4   

IMG_1943.JPG

 IMG_1944.JPG

 Schooluren

  Voormiddag Namiddag
Maandag 8.50 uur tot 12 uur 13 uur tot 15.30 uur
Dinsdag 8.50 uur tot 12 uur 13 uur tot 15.30 uur
Woensdag 8.50 uur tot 12 uur  
Donderdag 8.50 uur tot 12 uur 13 uur tot 15.30 uur
Vrijdag 8.50 uur tot 12 uur 13 uur tot 15.15 uur

Voor- en naschoolse opvang

Vestigingsplaats1: Landuitstraat

Vanaf 7uur ’s ochtends tot 17 uur ’s avonds (Woensdagnamiddag tot 13 uur!)

Kostprijs: 0,85 € per begonnen half uur opvang.

Deze vergoeding wordt verrekend op het einde van de maand via de schoolfactuur.    

Na 17uur brengen wij de kinderen die niet werden afgehaald genoodzaakt naar de gemeentelijke opvang. (’t Ravotterke)                                                  

Opvang na 17 uur en op woensdagnamiddag:

Leerlingen die tot na 17 uur in de opvang moeten blijven, kunnen aansluiten bij de Buitenschoolse Opvang van het OCMW.

Deze leerlingen zullen omstreeks 16 uur opgehaald worden aan de school en met de bus naar ’t Ravotterke, Vrijheidsstraat 15, worden gebracht. Daar is opvang tot 18.30 uur mogelijk.

Ook op woensdagnamiddag worden de leerlingen die tot na 13 uur in de opvang moeten blijven naar ’t Ravotterke gebracht.

Vestigingsplaats 2: Kruisstraat

Vanaf 7uur ’s ochtends tot 18 uur ’s avonds (Woensdagnamiddag opvang in de Buitenschoolse Opvang (’t Ravotterke, Vrijheidsstraat 15 te Denderleeuw)

Inschrijven voor de Buitenschoolse Opvang is noodzakelijk op:

Kinderopvang ‘De Puzzel’

Huis van het Kind

Spoorweglaan 1A

9470 Denderleeuw

053/64 14 73

Online inschrijven: http://www.denderleeuw.be/loket_files/227

Kostprijs: 0,85 € per begonnen half uur opvang.

Woensdagnamiddagopvang: Tot 2 uur opvang wordt per begonnen half uur gerekend, nadien per dagdeel (tussen 0-3 uur opvang: 3,25 €/tussen 3-6 uur opvang: 5,85 €). Deze vergoeding wordt afgerekend op het einde van elke maand, via facturatie.                

De kosten voor kinderopvang zijn fiscaal aftrekbaar. U kan voor de kinderopvang op onze school een fiscaal attest bekomen bij de directie.

 
                                                                             

Middagpauze en eetmalen

Men kan 's middags op school blijven eten. De kinderen kunnen op school tevens warme maaltijden bekomen. De warme maaltijden starten vanaf de derde week van september.
De prijs van de maaltijden bedragen (soep en hoofdgerecht): Kleuters: 3€; Lagere school:3,50 € . De leerlingen krijgen in de loop van de eerste week een bestelbon mee, samen met het overzicht van het weekmenu. Hierop dienen de ouders het aantal middagmalen waaraan het kind zal deelnemen mee te delen.
Indien een leerling vooralsnog blijft middagmalen en dit niet op het maandrooster werd vermeld, wordt een schriftelijke en/of telefonische mededeling van de ouders verwacht. Dit geldt evenzeer wanneer een leerling die wél warme maaltijd neemt (volgens het maandrooster) om één of andere reden (vb. ziekte) niet deelnemen zal. Gelieve dit voor 8.45 uur te melden!

De kinderen die hun boterhammen meebrengen kunnen soep (0,50 €) of water drinken. Per middag wordt 0,15€ remgeld aangerekend. 

Geef uw kind geen blikken of conserven mee en zorg voor een stevige eetdoos en een flesje water, voorzien van een leesbaar etiket.
De kinderen die niet op school blijven middagmalen, worden pas om 12.30 uur terug verwacht.

 

Bereikbaarheid via het openbaar vervoer

Via de buslijnen 31, 32 en 33 is er tussen Denderhoutem, Denderleeuw en Aalst om de 20 minuten een rit op weekdagen. Afstappen aan bushalte Iddergem Station.
Meer info? De Lijn geeft u graag advies:
              070/220 200        of www.delijn.be

Leerlingenvervoer

We organiseren busvervoer voor de leerlingen van het lager die vanuit Leeuwbrug naar de hoofdschool komen.
 ’s Morgens: Vertrek bus: 7.45 uur wijkafdeling kruisstraat 40.
Afspraak op de speelplaats van de wijkschool om 7.40 uur.
’s Avonds: Vertrek bus Landuitstraat: 16.10 uur; op vrijdag: 15.15 uur)
Op woensdagmiddag: vertrek bus 12:30 uur.

 

© Copyright 2018 | t Landuiterke | Realisation: Abusol | Sitemap | All rights reserved